โลโก้เว็บไซต์ นายพีรวัฒน์ ไชยแก้วเมร์ นักวิชาการคอมฯ อบรมการใช้งานเว็บไซต์ฯ แก่ นักเทคโนฯ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายพีรวัฒน์ ไชยแก้วเมร์ นักวิชาการคอมฯ อบรมการใช้งานเว็บไซต์ฯ แก่ นักเทคโนฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนานายพีรวัฒน์ ไชยแก้วเมร์ นักวิชาการคอมฯ อบรมการใช้งานเว็บไซต์ฯ แก่ นักเทคโนฯ
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ผ่านมา นายพีรวัฒน์ ไชยแก้วเมร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานระบบ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา