โลโก้เว็บไซต์ “นพคุณบูชา สักการ์บงกชแก้ว เลิศแล้วระมิงค์นคร” ผอ.วิทยบริการฯ ร่วมสืบสาน...ยี่เป็งเชียงใหม่ ' ๖๒  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

“นพคุณบูชา สักการ์บงกชแก้ว เลิศแล้วระมิงค์นคร” ผอ.วิทยบริการฯ ร่วมสืบสาน...ยี่เป็งเชียงใหม่ ' ๖๒

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 พฤศจิกายน 2562 โดย สวส.มทร.ล้านนา“นพคุณบูชา สักการ์บงกชแก้ว เลิศแล้วระมิงค์นคร” ผอ.วิทยบริการฯ ร่วมสืบสาน...ยี่เป็งเชียงใหม่ ' ๖๒
   คืนวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา