โลโก้เว็บไซต์ รองผู้อำนวยการฯ IT ประชุม RMUTL ARIT Service เน้นดำเนินการ IPv6 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองผู้อำนวยการฯ IT ประชุม RMUTL ARIT Service เน้นดำเนินการ IPv6

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนารองผู้อำนวยการฯ IT ประชุม RMUTL ARIT Service เน้นดำเนินการ IPv6
เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 56 ที่ผ่านมา กลุ่มงานเครือข่าย RMUTL ARIT Service สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประชุมกลุ่มงาน ประจำเดือนกันยายน นำโดยอาจารย์ภา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา