โลโก้เว็บไซต์ นายวัชรินทร์ ช่างเทคนิค งานระบบเครือข่ายฯ ลำปาง รับโล่ “ คนดีศรีราชมงคล งานสถาปนา มหาวิทยาลัย ฯ ปี ๕๗ ” | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวัชรินทร์ ช่างเทคนิค งานระบบเครือข่ายฯ ลำปาง รับโล่ “ คนดีศรีราชมงคล งานสถาปนา มหาวิทยาลัย ฯ ปี ๕๗ ”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนานายวัชรินทร์ ช่างเทคนิค งานระบบเครือข่ายฯ ลำปาง รับโล่ “ คนดีศรีราชมงคล งานสถาปนา มหาวิทยาลัย ฯ ปี ๕๗ ”
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ นายวัชรินทร์ สิทธิตัน ช่างเทคนิค(งานระบบเครือข่าย) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา