โลโก้เว็บไซต์ รองอธิการบดีฯและคณะ มทร.รัตนโกสินทร์ฯ เยี่ยมชม การถ่ายทำวิดีทัศน์บทเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรและนักศึกษา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองอธิการบดีฯและคณะ มทร.รัตนโกสินทร์ฯ เยี่ยมชม การถ่ายทำวิดีทัศน์บทเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรและนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนารองอธิการบดีฯและคณะ มทร.รัตนโกสินทร์ฯ เยี่ยมชม การถ่ายทำวิดีทัศน์บทเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรและนักศึกษา
วันนี้ 18 กรกฎาคม 2557 ผศ.ดร.ยุพรพรรณ ตันติสัตยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมคณะ เยี่ยมชมการ การถ่ายทำวิดีทัศน์ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา