โลโก้เว็บไซต์ รองฯ ผอ.ไอที มทร.ล้านนา รับมอบเครื่องเซิฟร์เวอร์เดล จาก ผอ.ด้านธุรกิจ บริษัทโมวาซี่เทคโนโลยี จำกัด | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองฯ ผอ.ไอที มทร.ล้านนา รับมอบเครื่องเซิฟร์เวอร์เดล จาก ผอ.ด้านธุรกิจ บริษัทโมวาซี่เทคโนโลยี จำกัด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา