โลโก้เว็บไซต์ รองฯ ผอ.งานสารสนเทศ มทร.ล้านนา ประชุมกลุ่มงานฯ เกี่ยวกับแผนฯ สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองฯ ผอ.งานสารสนเทศ มทร.ล้านนา ประชุมกลุ่มงานฯ เกี่ยวกับแผนฯ สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา