โลโก้เว็บไซต์ งานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เตรียมความพร้อมฯ การทดสอบ ICDL มทร.ล.ตาก | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เตรียมความพร้อมฯ การทดสอบ ICDL มทร.ล.ตาก

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา