โลโก้เว็บไซต์ ผอ.วิทยบริการฯ ร่วมฯกระทงใหญ่ ยี่เป็งเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๗ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผอ.วิทยบริการฯ ร่วมฯกระทงใหญ่ ยี่เป็งเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๗

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนาผอ.วิทยบริการฯ ร่วมฯกระทงใหญ่ ยี่เป็งเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมการประกวดกระทงใหญ่ในงานยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยการนำของ รองศาสตราจารย์ ดร.นำย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา