โลโก้เว็บไซต์ โครงการฝึกอบรมฯ ผู้ฝึกสอน ICDL (Train the Trainer) ศูนย์ มทร.ล้านนา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการฝึกอบรมฯ ผู้ฝึกสอน ICDL (Train the Trainer) ศูนย์ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนาโครงการฝึกอบรมฯ ผู้ฝึกสอน ICDL (Train the Trainer) ศูนย์ มทร.ล้านนา
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอน ICDL (Train the Trainer)...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา