โลโก้เว็บไซต์ รองอธิการบดีฯ มทร.ล เยี่ยมให้กำลังใจ ศูนย์สอบฯ ICDL รุ่น 2 เชียงใหม่ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองอธิการบดีฯ มทร.ล เยี่ยมให้กำลังใจ ศูนย์สอบฯ ICDL รุ่น 2 เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนารองอธิการบดีฯ มทร.ล เยี่ยมให้กำลังใจ ศูนย์สอบฯ ICDL รุ่น 2 เชียงใหม่
วันนี้ 29 ตุลาคม 2557 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา