โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดี กับนักเทคโนฯ สวท.มทร.ล ที่ได้รับ ICDL Profile Certificate | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอแสดงความยินดี กับนักเทคโนฯ สวท.มทร.ล ที่ได้รับ ICDL Profile Certificate

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนาขอแสดงความยินดี กับนักเทคโนฯ สวท.มทร.ล ที่ได้รับ ICDL Profile Certificate
ตามยุทธศาสตร์ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา