โลโก้เว็บไซต์ รองฯ ผอ.วิทยบริการฯ เยี่ยมให้กำลังใจ ศูนย์สอบฯ ICDL รุ่น 3 เชียงใหม่ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองฯ ผอ.วิทยบริการฯ เยี่ยมให้กำลังใจ ศูนย์สอบฯ ICDL รุ่น 3 เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา