โลโก้เว็บไซต์ คณะทำงานฯ 6 พื้นที่ ประชุม conference ถึงความคืบหน้าฯ ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยฯ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะทำงานฯ 6 พื้นที่ ประชุม conference ถึงความคืบหน้าฯ ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนาคณะทำงานฯ 6 พื้นที่ ประชุม conference ถึงความคืบหน้าฯ ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยฯ
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ผศ.อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบทะเบียนกลาง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผ่านระ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา