โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดี กับ นว.คอมฯ วิทยบริการฯ ผ่านการรับรอง…MCE | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอแสดงความยินดี กับ นว.คอมฯ วิทยบริการฯ ผ่านการรับรอง…MCE

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 กันยายน 2562 โดย สวส.มทร.ล้านนาขอแสดงความยินดี กับ นว.คอมฯ วิทยบริการฯ ผ่านการรับรอง…MCE
     ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา บุคลากร