โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร บุคลากร สวท.มทร.ล ร่วมตักบาตร ๑ ทศวรรษ มทร.ล้านนา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้บริหาร บุคลากร สวท.มทร.ล ร่วมตักบาตร ๑ ทศวรรษ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนาผู้บริหาร บุคลากร สวท.มทร.ล ร่วมตักบาตร ๑ ทศวรรษ มทร.ล้านนา
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการ อาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา