โลโก้เว็บไซต์ บรรณารักษ์ สวท.มทร.ล ร่วม ประชุมปฏิบัติการฯ และสืบค้นข้อมูลสหบรรณานุกรม UCTAL OPAC ๒๔+๑๗ มหาวิทยาลัยฯ ทั่วประเทศ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บรรณารักษ์ สวท.มทร.ล ร่วม ประชุมปฏิบัติการฯ และสืบค้นข้อมูลสหบรรณานุกรม UCTAL OPAC ๒๔+๑๗ มหาวิทยาลัยฯ ทั่วประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา