โลโก้เว็บไซต์ ตัวแทนบุคลากร วิทยบริการ ฯ ร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๕๘ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวแทนบุคลากร วิทยบริการ ฯ ร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๕๘

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา