โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ดำหัวคณะกรรมการสภา อาจารย์อาวุโส อธิการบดี มทร.ล ปี ๕๘ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ดำหัวคณะกรรมการสภา อาจารย์อาวุโส อธิการบดี มทร.ล ปี ๕๘

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา