โลโก้เว็บไซต์ รักษาการฯ ผอ.วิทยบริการฯ มทร.ล้านนา นำทีม ผู้บริหาร ดูงานวิทยบริการฯ มทร.พระนคร | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รักษาการฯ ผอ.วิทยบริการฯ มทร.ล้านนา นำทีม ผู้บริหาร ดูงานวิทยบริการฯ มทร.พระนคร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนารักษาการฯ ผอ.วิทยบริการฯ มทร.ล้านนา นำทีม ผู้บริหาร ดูงานวิทยบริการฯ มทร.พระนคร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) พร้อมด้วย รองผู้อำนวย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา