โลโก้เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการฯ จัดประชุมสัมมนาฯ “กระบวนการทำงานระบบทะเบียนกลาง มทร.ล้านนา ” | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการฯ จัดประชุมสัมมนาฯ “กระบวนการทำงานระบบทะเบียนกลาง มทร.ล้านนา ”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนาสำนักวิทยบริการฯ จัดประชุมสัมมนาฯ “กระบวนการทำงานระบบทะเบียนกลาง มทร.ล้านนา ”
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการทำงานระบบทะเบียนกลาง ภายใต้งบค่าใช้จ่ายรั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา