โลโก้เว็บไซต์ นักเทคโนฯ สวท. บริการวิชาการ โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีฯ คณะวิทย์ มทร.ล.ชร. | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักเทคโนฯ สวท. บริการวิชาการ โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีฯ คณะวิทย์ มทร.ล.ชร.

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนานักเทคโนฯ สวท. บริการวิชาการ โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีฯ คณะวิทย์ มทร.ล.ชร.
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา