โลโก้เว็บไซต์ รักษาการฯ ผอ.ไอที สานต่อ..พร้อมขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์หน่วยงาน | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รักษาการฯ ผอ.ไอที สานต่อ..พร้อมขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์หน่วยงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2562 โดย สวส.มทร.ล้านนารักษาการฯ ผอ.ไอที สานต่อ..พร้อมขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์หน่วยงาน
   วานนี้ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ที่ผ่านมา อาจารย์ทองคำ สมเพราะ รักษาราชการแทนผู...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา