โลโก้เว็บไซต์ ผอ.วิทยบริการฯ ร่วมโครงการ “มทร.ล้านนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา” | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผอ.วิทยบริการฯ ร่วมโครงการ “มทร.ล้านนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนาผอ.วิทยบริการฯ ร่วมโครงการ “มทร.ล้านนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา”
เช้าวันนี้ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) ร่วมโครงการ " มหา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา