โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ ร่วมลงนามถวายพระพรฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ ร่วมลงนามถวายพระพรฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 มิถุนายน 2562 โดย สวส.มทร.ล้านนาวิทยบริการฯ ร่วมลงนามถวายพระพรฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
     วันนี้ (วันศุกร์ ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒) บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา