โลโก้เว็บไซต์ ผอ.วิทยบริการฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผอ.วิทยบริการฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 มิถุนายน 2562 โดย สวส.มทร.ล้านนาผอ.วิทยบริการฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
   วันนี้ (จันทร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒) เวลา ๐๗.​๓๐ น. อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา