โลโก้เว็บไซต์ ผอ.วิทยบริการฯ ประชุมร่วม VDO Conference การดำเนินงานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานภายใน มทร.ล ๖ พื้นที่   | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผอ.วิทยบริการฯ ประชุมร่วม VDO Conference การดำเนินงานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานภายใน มทร.ล ๖ พื้นที่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2562 โดย สวส.มทร.ล้านนาผอ.วิทยบริการฯ ประชุมร่วม VDO Conference การดำเนินงานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานภายใน มทร.ล ๖ พื้นที่
    เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่ผ่านมา อาจารย์อนันท์ ทับเ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา