โลโก้เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา จัดทำบุญอาคารที่ทำการ (อาคารหอสมุด)  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา จัดทำบุญอาคารที่ทำการ (อาคารหอสมุด)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 เมษายน 2562 โดย สวส.มทร.ล้านนาสำนักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา จัดทำบุญอาคารที่ทำการ (อาคารหอสมุด)
    วานนี้ (พฤหัสบดี ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๒๙ น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา