โลโก้เว็บไซต์ การเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหน่วยงาน สวท เป็น สวส. | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหน่วยงาน สวท เป็น สวส.

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา