โลโก้เว็บไซต์ ผอ.วิทยบริการฯ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมงาน “38th WUNCA@PKRU” | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผอ.วิทยบริการฯ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมงาน “38th WUNCA@PKRU”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 มกราคม 2562 โดย สวส.มทร.ล้านนาผอ.วิทยบริการฯ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมงาน “38th WUNCA@PKRU”
             ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) มหาวิท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา