โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ ร่วมกิจกรรมตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ ร่วมกิจกรรมตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 ธันวาคม 2561 โดย สวส.มทร.ล้านนาวิทยบริการฯ ร่วมกิจกรรมตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562
     เช้าวันนี้ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร ร่วมกิจกรรม ทำบุญใส่บ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา