โลโก้เว็บไซต์ “มังคละราชา ใต้ร่มโพธา มหาจักรีวงศ์” ผอ.วิทยบริการฯ ร่วมสืบสาน...ยี่เป็งเชียงใหม่ ' ๖๑ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

“มังคละราชา ใต้ร่มโพธา มหาจักรีวงศ์” ผอ.วิทยบริการฯ ร่วมสืบสาน...ยี่เป็งเชียงใหม่ ' ๖๑

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561 โดย สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา