โลโก้เว็บไซต์ ตัวแทนบุคลากร วิทยบริการฯ ร่วมอนุรักษ์ ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ‘๖๑  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวแทนบุคลากร วิทยบริการฯ ร่วมอนุรักษ์ ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ‘๖๑

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 กรกฎาคม 2561 โดย สวส.มทร.ล้านนาตัวแทนบุคลากร วิทยบริการฯ ร่วมอนุรักษ์ และส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ‘๖๑
    เช้าวันนี้ (๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๘.๓๐ น. โดยประมาณ ตัวแทนบุคลากร ของสำนักวิทยบริการและเท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา