โลโก้เว็บไซต์ นว.คอมฯ วิทยบริการฯ บรรยายพิเศษ “การทดสอบและฝึกอบรมมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นว.คอมฯ วิทยบริการฯ บรรยายพิเศษ “การทดสอบและฝึกอบรมมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 มิถุนายน 2561 โดย สวส.มทร.ล้านนานว.คอมฯ วิทยบริการฯ บรรยายพิเศษ “การทดสอบและฝึกอบรมมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”
    ระหว่างวันที่ ๑๑ ถึง ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา