โลโก้เว็บไซต์ นว.คอมฯ วิทยบริการฯ ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษฯ นศ.วิทยาลัยพยาบาลฯ เชียงใหม่  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นว.คอมฯ วิทยบริการฯ ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษฯ นศ.วิทยาลัยพยาบาลฯ เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 เมษายน 2561 โดย สวส.มทร.ล้านนานว.คอมฯ วิทยบริการฯ ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษฯ นศ.วิทยาลัยพยาบาลฯ เชียงใหม่
     ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา