โลโก้เว็บไซต์ ผอ.สวส.มทร.ล้านนา กล่าวต้อนรับและให้โอวาท นักศึกษาฝึกงาน | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผอ.สวส.มทร.ล้านนา กล่าวต้อนรับและให้โอวาท นักศึกษาฝึกงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 มีนาคม 2561 โดย สวส.มทร.ล้านนาผอ.สวส.มทร.ล้านนา กล่าวต้อนรับและให้โอวาท นักศึกษาฝึกงาน
      เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ 2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา