โลโก้เว็บไซต์ 2 นักศึกษาสารสนเทศคว้า 2 เหรียญ MOS Olympic Thailand Competition 2018 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 นักศึกษาสารสนเทศคว้า 2 เหรียญ MOS Olympic Thailand Competition 2018

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 มีนาคม 2561 โดย สวส.มทร.ล้านนา2 นักศึกษาสารสนเทศ คว้า 2 เหรียญ MOS Olympic Thailand Competition 2018
นายจิรกิตติ์  ถิ่นคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คว้ารางวัลเหรียญเงินและนายภาณุพงศ์  กังตระกูล นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คว้ารางวัลเหรียญทองแดง สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา