โลโก้เว็บไซต์ ประชุมโครงการติดตามผลการดำเนินงานเร่งรัดการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมโครงการติดตามผลการดำเนินงานเร่งรัดการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 มกราคม 2561 โดย สวส.มทร.ล้านนาประชุมโครงการติดตามผลการดำเนินงานเร่งรัดการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นายอนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรนายธงชัย เปี้ยทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนและนางสาวรัชภรณ์ สร้อยกาบแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมโครงการติ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา