โลโก้เว็บไซต์ ผอ. สำนักวิทยบริการฯ เนื่องในเทศกาล...ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 61 เข้าเยี่ยมคาราวะ อธิการบดี  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผอ. สำนักวิทยบริการฯ เนื่องในเทศกาล...ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 61 เข้าเยี่ยมคาราวะ อธิการบดี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มกราคม 2561 โดย สวส.มทร.ล้านนาผอ. สำนักวิทยบริการฯ เข้าเยี่ยมคาราวะ อธิการบดี ในเทศกาล...ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 61
      เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. โดยประมาณ อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา