โลโก้เว็บไซต์ แนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มทร.ล้านนา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 ธันวาคม 2560 โดย สวส.มทร.ล้านนาทิศทางและนโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
          เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา นายอนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการได้ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรเพื่อกำหนดท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา