โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร วิทยบริการฯ ผ่านการทดสอบมาตรฐานไอที “More Powerful with New MOS 2016”  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร วิทยบริการฯ ผ่านการทดสอบมาตรฐานไอที “More Powerful with New MOS 2016”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 พฤศจิกายน 2560 โดย สวส.มทร.ล้านนาบุคลากร วิทยบริการฯ ผ่านการทดสอบมาตรฐานไอที “More Powerful with New MOS 2016”
      ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา