โลโก้เว็บไซต์ ผอ.วิทยบริการฯ และบุคลากร ร่วมสืบสาน ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่

ผอ.วิทยบริการฯ และบุคลากร ร่วมสืบสาน ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ "๖๐

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 5 พฤศจิกายน 2560 โดย สวส.มทร.ล้านนาผอ.วิทยบริการฯ และบุคลากร ร่วมสืบสาน ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่
     คืนวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) พร้อม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา