โลโก้เว็บไซต์ ๒ สำนักฯ จับมือ… “PR เชิงรุก แนะนำบริการสารเทศฯ นศ.ศิลปกรรมฯ”  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒ สำนักฯ จับมือ… “PR เชิงรุก แนะนำบริการสารเทศฯ นศ.ศิลปกรรมฯ”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560 โดย สวส.มทร.ล้านนา๒ สำนักฯ จับมือ… “PR เชิงรุก แนะนำบริการสารเทศฯ นศ.ศิลปกรรมฯ”
วานนี้ (๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) และ ผศ.สมเกี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา