โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดี กับ นว.คอมฯ และช่างเทคนิค วิทยบริการฯ ผ่านการรับรอง…MCP | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอแสดงความยินดี กับ นว.คอมฯ และช่างเทคนิค วิทยบริการฯ ผ่านการรับรอง…MCP

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 กรกฎาคม 2560 โดย สวส.มทร.ล้านนาขอแสดงความยินดี กับ นว.คอมฯ และช่างเทคนิค วิทยบริการฯ ผ่านการรับรอง…MCP
ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา