โลโก้เว็บไซต์ สวส. ร่วมกับ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมสำนักงานฯ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส. ร่วมกับ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมสำนักงานฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 มิถุนายน 2560 โดย สวส.มทร.ล้านนาสวส. ร่วมกับ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมสำนักงานฯ
                เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา