โลโก้เว็บไซต์ การทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ RCDL รุ่นที่ 6 เดือนพฤษภาคม 2560 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ RCDL รุ่นที่ 6 เดือนพฤษภาคม 2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤษภาคม 2560 โดย สวส.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา