โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ จัดอบรม ICT หลักสูตร Computer Essentials และ Online Essentials ให้กับพนง.ในสถาบันอุดมศึกษา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ จัดอบรม ICT หลักสูตร Computer Essentials และ Online Essentials ให้กับพนง.ในสถาบันอุดมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2560 โดย สวส.มทร.ล้านนาวิทยบริการฯ จัดอบรม ICT หลักสูตร Computer Essentials และ Online Essentials ให้กับพนง.ในสถาบันอุดมศึกษา
        เมื่อวันที่  ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา