โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยบริการฯ ร่วมมอบพวงหรีดแสดงความเสียใจ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากรวิทยบริการฯ ร่วมมอบพวงหรีดแสดงความเสียใจ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2560 โดย สวส.มทร.ล้านนารองผู้อำนวยการฯ และบุคลากรวิทยบริการฯ ร่วมมอบพวงหรีดแสดงความเสียใจ
อาจารย์ประภาส สุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมส่งมอบพวงหรีดแสดงความเสียใจต่อคร...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา