โลโก้เว็บไซต์ นักเทคโนฯ มทร.ล บรรยายพิเศษฯ พระนิสิตฯ-นิสิต มจร.ชม. “นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา” | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักเทคโนฯ มทร.ล บรรยายพิเศษฯ พระนิสิตฯ-นิสิต มจร.ชม. “นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 กันยายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา