โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์


ขอเชิญ...อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ลงทะเบียนและประเมินความรู้ด้านดิจิทัล และ PDPA
พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2564

ขอเชิญ...อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มท.ล้านนา ลงทะเบียนและประเมินความรู้ด้านดิจิทัล และ PDPA เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ลงทะเบียนและประเมินตนเองตาม : https://assessment.dga.or.th/ >> อ่านต่อ


ประกาศสวส.มทร.ล้านนา : แจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงระบบการเรียนการสอนออนไลน์ E-Learning RMUTL (28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น.
พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงระบบการเรียนการสอนออนไลน์ E-Learning ในเว็บไซต์ https://education.rmutl.ac.th เพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูล ในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น.    >> อ่านต่อ


กิจกรรมประชาสัมพันธ์อบรมออนไลน์ : MATLAB and Simulink with Python (บรรยายภาษาไทย)
จันทร์ 22 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมอบรม MATLAB and Simulink with Python  กิจกรรมอบรมวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 - 15.00 ผ่านช่องทาง Live via ZOOM (บรรยายภาษาไทย) สำหรับนักพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ Python เป็นภาษาหลักในการพัฒนาโปรแรกม อาจจะพบกับปัญหาเมื่อจำเป็นต้องใช้งานร่วมกับ Application ต่างๆ เช่น Embedded Application, การสร้าง Interactive dashboard, Parallelizing Application หรือ การใช้พัฒนา Deep Learning เป็นต้น การอบรมดังกล่าว ได้นำจุดเด่นของการนำ MATLAB เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ขั้นสูงอย่าง... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวน...นักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมโครงการ Huawei ICT Competition Thailand 2020-2021 (ออนไลน์)
ศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564

ขอเชิญชวน...นักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมโครงการ Huawei ICT Competition Thailand 2020-2021 (ออนไลน์) 15 กุมภาพันธ์ 2564 – 26 มีนาคม 2564 l  ลิงค์สำหรับลงทะเบียน : คลิกที่นี่ l ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
อังคาร 16 กุมภาพันธ์ 2564

งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดไทย ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วยและมีความจำเป็นต้องการใช้โลหิตในการรักษาพยาบาล ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00น. – 15.00 น. ณ โถงอาคารศึกษาทั่วไป ชั้น 1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา โทร. 053-921444 ต่อ 1360-1  >> อ่านต่อ


Did you know... : RMUTL Account...คืออะไร ?
พุธ 10 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีผู้ใช้งาน RMUTL Account สมัครใช้บริการสารสนเทศ/ตรวจสอบข้อมูล/เปลี่ยนรหัสผ่าน RMUTL Account  คือ Username และ Password ที่ใช้สำหรับเข้าใช้บริการสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อาทิ การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) การใช้งานระบบดาวน์โหลดซฟอท์แวร์ลิขสิทธิ์ การใช้งาน e- mail และระบบอื่นๆ >> อ่านต่อ


กิจกรรมประชาสัมพันธ์อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ TDGA
จันทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลหรือ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ที่เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลภาครัฐ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 มีเนื้อหาที่แนะนำสำหรับการอบรมในหลักสูตรออนไลน์ และได้รับประกาศนียบัตรหากดำเนินการสอบผ่าน หลักสูตรแนะนำดังนี้  หมวด Digital Governance, Standard, and Compliance  หมวด ... >> อ่านต่อแจ้งปรับเปลี่ยน..กำหนดการการจัดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(RCDL) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
ศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2564

   ตามหนังสือที่ อว.0654.07/473 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการประชาสัมพันธ์รายละเอียดการจัดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) ประจำปี 2564 ทั้งนี้มีหนังสือที่ ด่วนที่สุด ที่ อว 0221.1/ว6 การแจ้งเวียนสำเนาวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564 ประกอบกับการปรับเปลี่ยนกำหนดการทดสอบตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามความทราบแล้วนั้น   &nb... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 525