โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน เพื่อความปลอดภัยของ Account Email
พุธ 23 พฤศจิกายน 2565

   เนื่องด้วยในสถานการณ์ปัจจุบัน ด้านความปลอดภัยของการใช้งาน Account Email มีหลายสาเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น อาทิ ถูกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี  ถูก Spam Mail เป็นต้น จึงทำให้ถูกระงับการใช้งานของ Account Email เป็นจำนวนมาก   ข้อแนะนำ : อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับ Account Email ของท่าน... >> อ่านต่อประกาศด่วน...สวส.มทร.ล้านนา : แจ้งปิดให้บริการนอกเวลาราชการ สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) 9 พ.ย. 65
พุธ 9 พฤศจิกายน 2565

ประกาศด่วน...สวส.มทร.ล้านนา : แจ้งปิดให้บริการนอกเวลาราชการ สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป เพื่อให้บุคลากร ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565 >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ Mock Exam หลักสูตร HCIA-Datacom เดือนพฤศจิกายน รอบ 1-2565
พุธ 9 พฤศจิกายน 2565

งานบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ Mock Exam หลักสูตร HCIA-Datacom ประจำเดือนพฤศจิกายน รอบที่ 1-2565 - ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์เข้ารับการทดสอบ - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 0 5392 1444 ต่อ 1624  >> อ่านต่อประกาศด่วน...สวส.มทร.ล้านนา : แจ้งปิดให้บริการนอกเวลาราชการ สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) 8 พ.ย. 65 
อังคาร 8 พฤศจิกายน 2565

ประกาศด่วน...สวส.มทร.ล้านนา : แจ้งปิดให้บริการนอกเวลาราชการ สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป เพื่อให้บุคลากร ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565 >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 794