โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์


ราชมงคลล้านนา...ปรับตัวสู้วิกฤติ COVID-19 ปรับระบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์
ศุกร์ 20 มีนาคม 2563

ขอเชิญชวน...อาจารย์ผู้สอน เรียนรู้การใช้งาน 2 แอปพลิเคชัน สำหรับจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 1. e-Learning 2.Microsoft Teams เข้าเรียนรู้ การใช้งานได้ที่   >> อ่านต่อ


15 กันยายน วันพระราชทานนาม
อังคาร 15 กันยายน 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ( Rajamangala University of Technology Lanna)    นับจากวันที่ ๒๗ กุมภาพ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนผู้สนใจ...เข้าร่วมงาน Ascendas MATLAB Webinar (ของเดือน กันยายน 2020)
พุธ 9 กันยายน 2563

ขอเรียนเชิญชวนผู้สนใจ...เข้าร่วมงาน Ascendas MATLAB Webinar (ของเดือน กันยายน 2020) ซึ่งมีหัวข้ออบรมและ workshop ดังต่อไปนี้ 1. Hands-on Workshop (Introduction to MATLAB) 18 Sep 2020 | 2:00 pm - 5:00 pm | ZOOM 2. Hands-on Workshop (Deep Learning Workflows in MATLAB) 25 Sep 2020 | 2:00 pm - 5:00 pm | ZOOM 3.Visuali... >> อ่านต่อ
ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : แจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (21 ส.ค.63 เวลา 18.00 น. - 20.00 น.)
ศุกร์ 14 สิงหาคม 2563

ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : แจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น. -20.00 น.  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ให้บริการเครือข่าย ส่งผลให้ มทร.ล้านนา 6 พื้นที่ ไม่สามารถใช้บริการในวันและเวลาดังกล่าวได้  แจ้งเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย สวส.มทร.ล้านนา >> อ่านต่อ


ขอแจ้งปิดปรับปรุงคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบอินเทอร์เน็ต (๑๓ ส.ค. ๖๓)
อังคาร 11 สิงหาคม 2563

ขอแจ้งปิดปรับปรุงคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบอินเทอร์เน็ต  วันพฤหัสบดี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  (เพื่อป้องกันความเสียหายของคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจากการกระชากของกระแสไฟฟ้า เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ๒ ได้แจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ที่ มท. ๕๓๐๘.๔/ชม.๒๔๒๔๒๕๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามเอกสารแนบท้ายนี้)... >> อ่านต่อสวส.มทร.ล้านนา ประกาศ วันหยุดให้บริการ : เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จันทร์ 10 สิงหาคม 2563

สวส.มทร.ล้านนา ประกาศ วันหยุดให้บริการ : เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓) และวันแม่แห่งชาติ และจะเปิดให้บริการตามปกติ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ แจ้งเพื่อทราบโดยทั่วกัน สวส.มทร.ล้านนา >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 467


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา