โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์


ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม่
อังคาร 13 เมษายน 2564

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกระทรวงสาธารณสุขได้แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องและทวีความรุ่งแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ที่อาจมีนักศึกษาเดินทางกลับภูมิลำเนาในหลายพื้นที่อาจมีความเสี่ยงสูงนั้น ในการนี้เพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด มหาวิทยาลัยจึงได้มีประกาศแนวทางการจัดการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายข่าวประชาสัมพั... >> อ่านต่อ


ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : งดการถ่ายทอดสด รายการวิทยุออนไลน์ IT Talk (FM 97.25 Techno Radio)
ศุกร์ 14 พฤษภาคม 2564

ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา  : งดการถ่ายทอดสด รายการวิทยุออนไลน์ IT Talk (FM 97.25 Techno Radio) สามารถรับฟัง.... วิทยุออนไลน์ ของ TECHNO RADIO ตามปกติได้ที่ http://www.fm9725.rmutl.ac.th สำนักวิทยบริการฯ ยึดถือปฏิบัติตามประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง...มาตรการและแนวทางปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ อย่างเคร่งครัด >> อ่านต่อ


กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ :
พฤหัสบดี 13 พฤษภาคม 2564

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ "Online Teaching & Auto-Grading with MATLAB ภาคบรรยายไทย" ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ร่วมกับบริษัทแอสเซนดาสซิสเต็มส์ จำกัด ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Online Teaching & Auto-Grading with MATLAB ภาคบรรยายไทย" เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการใช้งานซอฟต์แวร์คำนวณและการเขียนโปรแกรม การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การเงินและสถิติ และการทำซิมูเล... >> อ่านต่อวันพืชมงคล ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จันทร์ 10 พฤษภาคม 2564

วันพืชมงคล ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีเก่าแก่มาแต่โบราณ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรให้เกิดความมมั่นใจในการเพาะปลูก พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธี ๒ พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล ซึ่งเป็นพิธีทาง... >> อ่านต่อ
มทร.ล้านนา ขอเชิญชวน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ ตลอดเดือนพฤษภาคม นี้
พุธ 5 พฤษภาคม 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดตลอนศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสามารถร่วมลงนามได้ที่ คลิก !! ลงนามถวายพระพร หรือที่ >> อ่านต่อ


๕ พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
พุธ 5 พฤษภาคม 2564

๕ พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ----------------------------... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 575